حفاظ لیلیوم

حفاظ لیلیوم مجموعه ای از شاخه های پر پیچ و تاب فلزی هستند که با  الهام گرفتن از طبیعت طراحی گردیده است. حفاظ لیلیوم که ازنسل جدید حفاظ روی دیوار میباشند بعلت پیچیدگی شاخه های زیاد ونوک بسیارتیزآنها عبور از حفاظ لیلیوم بسار سخت و مشکل میباشد. در عین زیبایی و داشتن نمای چشم نواز […]