حفاظ بوته ای

حفاظ بوته ای لوکس حفاظ حفاظ بوته ای مجموعه ای از شاخه های پر پیچ و تاب فلزی هستند. که با  الهام گرفتن از بوته های بزرگ خار طراحی گردیده. حفاظ بوته ای از سری نسل جدید حفاظ  های روی دیوار میباشند بعلت درهم پیچیدگی شاخه ها و تیزی بسیار زیاد نوک آنها در عین زیبایی […]