حفاظ ساختمان

حفاظ ساختمان و سیستمهای حفاظت فیزیکی ساختمان کدام یک از سیستم های امنیتی رایج جهت حفاظ ساختمان مورد اطمینان تر می باشند؟ سیستم های حفاظتی و حفاظ ساختمان  به دو دسته کلی ذیل تقسیم میشوند. ۱-سیستمهای امنیتی و حفاظت الکترونیکی برای حفاظ ساختمان شامل دوربین های مداربسته همراه سنسورهای متفاوت جهت تشخیص حرکت یا صدا […]