مقالات

بررسی تفاوت های حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ بوته ای و حفاظ ن�� زار

1456816346550[1]

انسان در ��ی حیات خویش برای برآورده کردن احتیاجات خوداز نشانه های موجود در طبیعت الهام گرفته است،مسلما تامین امنیت وم��افظت ازمحدوده خصوصی از ورود افراد غریبه برای همیشه از دغدغه های انسان بوده است ، به همین دلیل در گذشته زندگی در کوه ها ، داخل غارها،روی شاخه های درختان و استفاده ازشاخ و برگ درختان و بوته های خار در اطراف محل زندگی جهت ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی برای برطرف کردن همین دغدغه ها بوده است این احتیاجات امروزه با توجه به شرایط حال حاضر بیشتر از قبل نمایان گشته و حفاظ بوته ای یا حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ ن�� ز����������ر از جمله ابزار تامین امنیت میباشند .

ولی حقیقتااختلاف این حفاظ ها با یکدیگر در چیست؟

با توجه به اینکه تامین امنیت یکی از شاخصه های اصلی تولید حفاظ ا��ت لذادر تمام این سری از حفاظ ها این مورد رعایت گردیده و در این مقوله درصد کمی با هم تفاوت دارند.

حفاظ بوته ای همانگونه که از نام آن پیداست الهام گرفته ازبوته های بزرگ خارطراحی و تولید گردیده،که به نام “حفاظ بوته خاری” نیز شناخته می ش��د.خصیصه شاخص آن داشتن شکل یک شبکه در هم پیچیده و در عین حال منظم از شاخه های نوک تیز است که نهایتا عبور از آنها را غیر ممکن میسازد.

حفاظ شاخ گوزنی نیز همانطور که از عبارت”شاخ گوزنی” کاملا پیداست ،به حفاظ هایی اطلاق میشود که با الهام گرفتن از شاخ های یک گوزن طراحی و تولید شده باشد. شاخ های گوزن کاملا منظم و باشکل خاصی کنار یکدیگر رشدکرده اند، به صورتی که به سختی می توان تفاوت طبیعی مشخصی میان شاخ ه��ی یک گوزن پ��دا کر��…

��فاظ شاخ گوزنی هم به همین شکل طراحی و ��ولید گردیده ، هرکدام از شاخه ها با نظم و ترتیب و طبق یک چیدمان مشخص کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

تفاوت اصل�� حفاظ بوته خاری با حفاظ شاخ گوزنی د�� تراکم بیشتر حفاظ بوته خاری نسبت به حفاظ شاخ گوزنی میباشدوحفاظ بوته خاری یا حفاظ بوته ای عرض نسبتا بیشتری از دیوار را پوشش میدهند.

به لحاظ ایمنی تفاوت زیادی میان حفاظ بوته ای و حفاظ شاخ گوزنی نیست ولی از نظر هزینه تولید، زیبایی و استحکام محصول نهایی ، یقینا حفاظ بوته ای با ��وجه به تراکم بیشتر و به تبع آن امنیت و زیبایی بیشتر پیروز نهایی خواهد بود

و اما حفاظ نی زار

حفاظ نیزار نیز همانگونه که از نام آن پیداست شکل یک نی زار بسیار زیبا را در ذهن تداعی میکند و در عین زیبایی بسیار مسحور کننده ای که داردعملا از نظر زیبایی قابل مقایسه با دو نوع ��فاظ قبلی نیست و ازاین منظر برتری خاصی نسبت به دو نوع حفاظ ق��ل���� داردوعلاوه بر ����امین امنیت یک نوع دکوراسیون نیز محسوب میگردد، در طراحی و تولید حفاظ نی زارعلاوه بر تجربیات تولید کنندگان ازآرشیتکتها و معماران نیز ک��ک فکری گرفته شده تا یک محصو�� فوق العاده زیبا و امن ��ولید شود.

حفاظ نی زار به علت اینکه ازمیلگرد ضخیم تری در تولید آن استفاده شده طبعا مستحکم تر ازحفاظ شاخ گوزنی و حفاظ بوته ای میباشدو به همین علت در طول های یک متری وبر روی شاسی پروفیل تولید میگردد ولی حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ نیزار بر روی شاسی میلگرد بوده و در طول های دو متری تولید میگردند.

از نظر ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ بوته ای در اندازه های 70 تا 120 سانتیمتر تولید میگردد ولی حفاظ نیزار در اندازه های 100و120و150 سانتیمتر تولید میگردد.

در حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ بوته ای یک شاخه از پایین به شاسی میلگرد جوشکاری شده و شاخه ها�� دیگری در در بالا به آن جوشکاری میشوند که نقاط اتصال جوشی زیا����ی بدن��ال دار�� ولی ��ر حفاظ نی����ار ه��ه شاخه ها بصورت مستقل بر روی شاسی قرار میگیرند و تنها روی شاسی جوشکاری میشوند که این موضوع باعث استحکام بیشتر حفاظ ن��زار میگردد.

البته این محص��لات قابلیت آنرا دارند که با توجه به ارتفاع ، ��خامت دیوارها ، رنگ نما و با توج به موقعیت کلی محل و بر اساس نیاز مشتری تولید گردند . کارشناسان خبره ما آماده هستند تا   بصورت کاملا رایگان به محل پروژه شما اعزام و با بررسی وضعیت محل بهترین پیشنهاد از نظر امنیت و زیبایی وبا توجه به بودجه ای که شما برای اینکار در نظر گرفته ایدبهترین پیشنهاد را ارایه دهند.

.اعزام کارشناس و مشاوره در محل کاملا رایگا�� میباشد

و در پایان لازم به یادآوری میباشد که تفاوت های ذکر شده بصورت کلی و در شرایط یکسان تولید میباشد و صد البته کیفیت تولیدات هر کارخانه با توجه به مواد اولیه به کاربرده شده (میلگرد فاب��یک یا نوردی) ��وع جوشکاری (الکتر��د ی�� تحت ��از)ونوع رنگ کاری (مای�� ��ا کوره ای الکترواستاتیک پودری)و نوع نصب و سایر موارد با یکدیگر کاملا متفاوت میباشند