حفاظ-نرده روی دیوار-نرده آهنی روی دیوار

حفاظنرده روی دیوارنرده دیوار ویلانرده آهنی روی دیوارنرده آهنیانواع نرده فلزیانواع نرده ساختمانقیمت نرده شاخ گوزنی

حفاظ-کدام یکی از سیستم های امنیتی رایج مورد اطمینان ترمیباشند؟

سیستم های حفاظتی به دو دسته کلی ذیر تقسیم میشوند.

1- سیستمهای امنیتی و حفاظ الکترونیکی که شامل دوربین های مداربسته همراه سنسورهای متفاوت جهت تشخیص حرکت یا صدا و لوازم هشدار دهنده ای مانند آژیرهای قوی وخبر دهنده های تلفنی اینترنتی ومنبع ذخیره نیروی باطری برای مواقع قطع برق

2- سیستمهای حفاظتی و حفاظ فیزیکی مانند نصب حفاظ دیواراستاندارد وقابل اصمینان و حفاظ آهنی روی درب و پنجره ,بکار بردن قفلهای استاندارد برای دربها وکار گذاشتن قفل مخفی, پوشش دیواربوسیله حفاظ آهنی روی دیوار که به  نام حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ بوته ای معرف میباشند.

یک نکته بسیار مهم حفاظتی و امنیتی

بدلیل اینکه ساده ترین و سریع ترین راه برای ورود به یک بنا,عبور از دیوارهای بدونن حفاظ میباشد لذا درحفاظ فیزیکی از بنا,پوشش دیوارها با نرده آهنی روی دیوار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد.

ازسالیان پیش وپیش از اینکه سیستم حفاظتی و حفاظ الکترونیک تجهیز شده به سنسورهای بسیارپیشرفته ودوربین مداربسته رایج شود, جهت ممانعت از سرقت منزل,باغ,ویلا و کارخانه ها و بطور کلی بناهای مختلف  خارج از شهرکه حفاظت آنها مشکل بوده و با توجه به بزرگ یا کوچک بودن وارزش آن مکان از نگهبان یا چند نگهبان که آموزش دیده بودند و به اندازه کافی قوی بودند,بعنوان نگهبان شب استفاده میکردند و معمولا در محوطه این بناها از سگ نگهبان هم استفاده میشده.درشهر هم از اشخاص ورزیده وآموزش دیده  به عنوان شبگرد برای منظور گشت زدن در کوچه ها ومحله استفاده میشده است.

یک راه دیگرکه اشخاص زیادی آنرا برای حفظ امنیت اماکن خود استفاده مینمودند, ساختن نرده حفاظ آهنی ونصب نمودن آن بر روی دیوار,درب وپنجره و بوده است.البته از این روش امروزه نیز استفاده زیادی میشود.
چند سوال مهم
آیا با اینکه امروزه در دنیای پراز لوازم حفاظت الکترونیکی زندگی میکنیم و وجود این همه سیستم امنیتی پیشرفته که  پایش لحظه ای از اماکن را ممکن میسازد به چه علت همچنان ازنگهبان شب و نگاه بان محل وسگ نگهبان و از همه مهم تر حفاظ نرده ای روی درها و پنجره ها و نرده حفاظ روی دیوارهمچنان استفاده مینمایند؟
آیا نسبت به  سیستم محافظت الکترونیکی اعتماد ندارند؟
آیا به کارا بودن امنیتی ومحافظتی سیستم ها اطمینان ندارند؟
بهتر این است که این سوال از خود شما پرسیده شود
اگر شماخواستید که سیستم امنیتی استفاده نمایید, سیستم الکترونیکی را بیشترترجیح میدهید یا نرده حفاظ آهنی را ؟
حتما بعد از کمی تعقل وتفکر به همین نتیجه میرسید که هر یک ازروش ها به خودی خود وتنها قادر نیستد امنیت را تامین کنند.
هر یک از این روش ها تکمیل کننده روش دیگرمیباشد و یقینا بکار بردن توامان سیستم حفاظت الکترونیک ونرده آهنی باعث بالا رفتن ضریب اطمینانخواهد شد. حتما شما نیز تاکنون سرقت هایی را دیده یا شنیده اید که در آن سارقان به راحتی اقدام به سرقت نموده و خسارتهای زیادی را وارد نموده اند ,در واقع این نوع سرقتها بیشتر از اماکنی انجام شده که در آن محل از لوازم ایمنی استفاده نشده .

بنا بر  نظر کارشناسان خبره در این زمینه بهتر آنست که برای جلوگیری از این قبیل سرقتها برای  منزل محل کار ویلا  کارخانه  و هر مکان دیگری که حفاظت از آن مهم است از نصب قفل های فیزیکی و الکترونیکی استاندارد استفاده کنید و برای روی دیوارها که از نظر امنیتی بسیار مهم هستند از نسل جدید حفاظ که بنام حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ بوته ای مشهور هستند و زیبایی و امنتیت را به صورت توامان تامین میکند استفاده کنید.

زیرا سارقان هرگز بدنبال دردسر نبوده و نمیخواهند به دام بیافتند و با مشاهده محلهایی که دیوار آنها با حفاظ شاخ گوزنی محافظت میشوند و به سیستم دزدگیر و دوربین مداربسته نیزمجهز میباشند  متوجه خواهند شد که سرقت از این مکان بسیار مخاطره آمیز بوده و از سرقت منصرف خواهند شد و حتما جایی دیگر را که صاحبان آن غفلت نموده و دیوار ها را بدون حفاظ رها کرده اند را برای سرقت انتخاب خواهد

2 thoughts on “حفاظ-نرده روی دیوار-نرده آهنی روی دیوار

Comments are closed.